Political Directory

a transparency tool by

Virtuele Politica Other party, 41 years, female, Dutch speaking
Virtuele Politica
 • twitter
 • face book
 • sn

Slogan

Zonder transparantie, geen vertrouwen!

My three personal successes

Success 1

MODERNISERING VAN DE OPENBARE WERKEN OP DE GEMEENTE: halveren van de duur van ontoegankelijkheid van de wegen, synchroniseren van werken door verschillende onderaannemers, herstellen van alle voetpaden, invoering van IT, betalingstermijnen respectere

Success 2

PROFESSIONELE UITMUNTENDHEID: universitair diploma, talrijke publicaties, 16 wetsvoorstellen in 7 jaar, een verdubbeling van mijn beroepsomzet in 6 jaar; 78% van de rechtszaken gewonnen; alle correspondentie wordt binnen de 10 dagen beantwoord.

Success 3

SOCIAAL EN FAMILIAAL LEVEN: heb samen met echtgenote 5 kinderen; allemaal betrokken bij socio-culturele initiatieven; ik werk als vrijwilliger in de administratie van een weeshuis en onthaal weeskinderen bij mij thuis voor bepaalde feestdagen.

My political priorities

Tax policy

Plafoneer schuld en directe belastingen in de grondwet. Verminder de belasting op arbeid en compenseer door het energieverbruik meer te belasten. Vervang erfenisrechten, de roerende en onroerende voorheffing door een enkele belast

Employment

Schrap werkgeversbijdrage en automatische indexering van de lonen; administratieve vereenvoudiging (bv. stop maaltijdcheques); verbeter beroepsvorming door fusie van de officiële schoolnetwerken; degressieve werkloosheidsvergoedin

Security

Werk van openbaar nut voor bestraffing van delinquenten; test de uitbesteding van gevangenissen aan de privésector; procedure om sommige buschauffeurs te kunnen bewapenen; getuigen wettelijk verplichten om misdrijven aan te geven.

Saving money & anti-fraud policy

Staatsschuld verminderen; verouderde instellingen opdoeken (bijv. provinciale overheden, sommige intercommunales); verblijf in de gevangenis betalend maken; buitenlandse betrekkingen opnieuw federaliseren.

Political initiatives

2011: wetsvoorstel om de immigratievoorwaarden te versoepelen

Virtuele Politica Other party, 41 years, female, Dutch speaking

= Information displayed for paying (connected) users only
 • twitter
 • face book
 • sn

Other personal information

 • Level of completeness of this profile: 100%
 • Number of children: 3
 • Belief:Roman catholic

Profession 1

 • Assistant's salutation (title): Mevrouw
 • Assistant: Rita Segers
 • E-mail: segers@yopmail.be
 • Tel.:013 345 666

Profession 2

 • Assistant's salutation (title): De Heer
 • Assistant: Jan Vandamme
 • E-mail: vandamme@dekamer.xx
 • Tel.:02 549 9111

Private Contact

Curriculum Vitae

Political career

Ik ben een virtuele persoon, ingevoerd voor demonstratiedoeleinden. Mijn opinies zijn geenszins een weergave van eventuele stellingnamen van WijBurgers.

2005 - : volksvertegenwoordigster in de Kamer
2008-2010: fractieleidster partij RP in de Kamer
1985 - : schepen van openbare werken te Bachten
1983 - : raadslid RP van gemeente Bachten

Professional career

1985-1988: advocate-stagiair bij Verwiegen & partners
1989-92: medewerkster aan het kabinet van de heer Dupuis, minister van Openbare Werken
1992-2001: ambtenaares van het Vlaams Gewest, directie Sociale Huisvesting
Sinds 2002: advocate aan de balie van Gent; medewerker en vanaf 2006 partner op het kantoor Duralex; gespecialiseerd in bestuursrecht

Education

Bachelor in rechten, VUB, 1984
Vloeiend: Frans, Nederlands, Engels

Publications

2005-2012: 17 artikelen in rechtentijdschriften
2003: co-auteur van 'Huurwet', gepubliceerd door Bruylants

Quotes

"Zonder bindend referendum op volksinitiatief is er weinig sprake van democratie." DeKrant, 25/12/2013

Articles

20/02/2015
Voorstander van een minimale dienstverlening bij staking in het openbaar vervoer(4)
19/10/2014
Slachtoffer van de toewijzing van kopstemmen(2)

Electoral score in previous elections

Elections 2009

European elections
Place nr. 6 as alternate candidate on the roll Other party. Obtained 8.523 preferential votes: penetration of 0,21% in Dutch electoral college.

Regional elections 2009

German Parliament
Place nr. 6 as candidate on the roll LDD. Obtained 1.014 preferential votes: penetration of 2,09% in Province West-Vlaanderen.

Federal elections 2010

Federal Chamber of Representatives
Place nr. 2 as candidate on the roll CSP. Obtained 5.515 preferential votes: penetration of 0,74% in BHV.

Elections 2014

Federal Chamber of Representatives
Place nr. 4 as candidate on the roll Other party. Obtained 4.657 preferential votes: penetration of 0,65% in Vlaams-Brabant.

Elections 2019

European Parliament 2019
Place nr. 23 as candidate. Obtained 0 preferential votes: penetration of 0,00%

Elections 2019

Flemish Parliament 2019
Place nr. 33 as candidate. Obtained 0 preferential votes: penetration of 0,00%

Mandates (Political and corporate)

€ = financially rewarded mandate. Source: Cumuleo


If some information seems incorrect, thank you to inform us. You can also provide additional information via info@WeCitizens.be or with the anonymous form.

Political Directory

a transparency tool by

Position of Politica Virtuele

Topic Question Answer Date of answer Vote in parliament Personal comment Personal link
1 Social security, Budget and public finance The legal retirement age should be increased from 65 to 67 years.

Since 2009, 65 years in Belgium, the age that both wage earners and self-employed workers, entitlement to a retirement pension. In the private sector that age should be lowered to 60.5 years, provided that they have paid contr

Fully agree 14/06/2019

No explanation available

Het is intussen al beslist....
3 Foreign policy & European integration, Religion Turkey may join the European Union.

No explanation available

Strongly disagree 14/06/2019

No explanation available

Turkije heeft niet dezelfde historische en culturele achtergrond als de rest van Europa.
4 Society (others), Tax policy Taxes should be lowered, even if it means a reduction in public services.

No explanation available

Rather yes 14/06/2019

No explanation available

We hebben geen nood aan meer Staat, maar aan een betere Staat.
5 Sustainable development, Energy Nuclear power plants must be banned from our territory.

No explanation available

Strongly disagree 14/06/2019

No explanation available

Beter kernenergie dan CO2-uitstoot!
6 Society (others), Religion Islam can be assimilated in Belgium today.

No explanation available

Rather no 14/06/2019

No explanation available

De islamitische bevolking zal zich nooit integreren. Het is pas wanneer zij de meerderheid gaat vormen, dat een verandering van discours noodzakelijk wordt.
7 Social security, Saving money & anti-fraud policy Unemployment allocations should diminish according to the duration of unemployment.

No explanation available

Rather yes 14/06/2019

No explanation available

We moeten parasitisme vermijden. De sociale zekerheid wordt altijd door het OCMW verzekerd.
8 Social security, Public management (others), Democracy, Mobility A minimum service in public services (such as public transport) should be set up in order to limit the effects of strikes penalizing citizens.

No explanation available

Fully agree 14/06/2019

No explanation available

Waarom kunnen buschauffeurs het land wel verstoren terwijl bijvoorbeeld ambtenaren daartoe niet de macht hebben?
9 Society (others), Social security, Budget and public finance My pension should not be paid by the next generation.

No explanation available

Fully agree 14/06/2019

No explanation available

Ik vind het niet correct die verantwoordelijkheid op anderen af te schuiven en des te minder op mijn kinderen.
10 Public institutions Sooner or later, Flanders must become an independent country.

No explanation available

Rather no 14/06/2019

No explanation available

Naast het politieke gewedijver en het nationalistisch egoïsme, zijn er meer voordelen aan samenblijven.
11 Public management (others), Education Primary and secondary schools should be granted greater autonomy: more power for the management, more freedom of educational choice.

No explanation available

Fully agree 14/06/2019

No explanation available

Meer autonomie voor de scholen betekent een grotere variatie in het schoolaanbod. Dat is een rijkdom. Concurrentie tussen scholen is goed.
12 Social security, Employment Salaries indexation should remain automatic, regardless of the unemployment rate in Belgium.

No explanation available

Rather no 14/06/2019

No explanation available

De mondialisering verplicht ons ertoe de buikriem aan te halen als we concurrentieel willen blijven. De werkloosheid is een schandalige, politieke keuze.
13 Sustainable development, Energy We need to reduce public support (subsidies, green certificates) to renewable energy sources (especially in the photovoltaic sector).

No explanation available

Rather no 14/06/2019

No explanation available

In plaats van de hernieuwbare energiebronnen te subsidiëren, moeten we eerder de vervuiling belasten die door de andere energiebronnen wordt veroorzaakt.
14 Mobility, Tax policy Cars entering the city centre during the work week should be charged a congestion fee.

No explanation available

Rather yes 14/06/2019

No explanation available

Dat is een voorbeeld van een intelligente belasing. Ik betaal liever die taks dan dat ik uren in de file verlies.
17 Immigration & integration, Education It is good to control the inscription conditions in secondary schools (eg to increase the social mix).

To translate

Rather no 14/06/2019

No explanation available

Dat de staat dat wilt doen in overheidsscholen, deert me niet, maar de andere moet ze de keuze geven. Eventueel kan een klein quotum wel worden opgelegd.
18 Society (others), Religion Marriage should be restricted to one man with one woman.

No explanation available

Fully agree 14/06/2019

No explanation available

De wet voorziet andere vormen van samenwonen. Behoud de specificiteit van het huwelijk tussen een man en een vrouw.
20 Public management (others), State enterprises The public authority may own companies exposed to competition (telephone, newspaper, bank, etc.).

No explanation available

Rather yes 14/06/2019

No explanation available

Waarom mag een crimineel op de kosten van de belastingbetaler leven?
22 Public management (others), Democracy .All public officials should be required to report their income (including benefits in kind) derived from their public activity.

No explanation available

Fully agree 14/06/2019

No explanation available

Als mandataris is de burger mijn werkgever en die heeft logischerwijze het recht om mijn inkomen te kennen.
23 Religion, Public institutions Public employees may wear signs of their religious or philosophical beliefs even if they are in contact with the public.

No explanation available

Fully agree 14/06/2019

No explanation available

Ik kan ambtenaren er niet van weerhouden een eigen overtuiging te hebben. Die ken ik graag.
24 Public management (others), Public institutions While the number of staff in ministers' offices can now reach 120, this figure should be limited to thirty.

No explanation available

Fully agree 14/06/2019

No explanation available

In de Europese Commissie hebben de commissarissen een twintigtal mensen in hun kabinet terwijl ze wel veel meer verantwoordelijkheden hebben.
25 Public management (others), Employment The gap between officials statute and private sector contracts should be suppressed.

No explanation available

Fully agree 14/06/2019

No explanation available

Dat verschil in statuut is anachronistisch. Ook is ze gedeeltelijk verantwoordelijk voor de inefficiëntie van de overheidsdiensten.
26 Economy (others), Tax policy Financial transactions should be taxed (stocks, bonds, currencies, derivatives and other exchange transactions).

No explanation available

Fully agree 14/06/2019

No explanation available

Die belasting heeft veel meer zin dan de registratierechten bij de aankoop van een woning. We hebben nood aan een intelligenter belastingstelsel.
27 Tax policy The tax deductibility of notional interest (i.e. for venture capital) should be abolished.

No explanation available

Rather no 14/06/2019

No explanation available

Ik ben eerder voorstander van de afschaffing van de vennootschapsbelasting, zelfs als dat een verhoging van de roerende voorheffing betekent.
29 Professional training, Employment Young people should have a guarantee of employment, even if the state should fund more insertion courses, training, and employment in the non-profit sector.

No explanation available

Rather no 14/06/2019

No explanation available

Er zijn betere manieren om jobs voor jongeren te creëren. We moeten de werkloosheid globaal verminderen zonder dat de overheid haar neus in alles steekt.
30 Foreign policy & European integration, Budget and public finance Europe has defined rules that limit deficits and public debt. It must punish states that do not respect them.

No explanation available

Rather yes 14/06/2019

No explanation available

De situatie in Griekenland toont voldoende aan dat Europa strikter moet zijn. Een goed bestuurde staat betaalt zijn schulden af in de jaren van hoogconjunctuur.
31 Society (others), Justice In general, penalties for criminal offenses should be more severe.

No explanation available

Fully agree 14/06/2019

No explanation available

Soms heb ik de indruk dat onschuldigen minder goed beschermd zijn dan criminelen. Criminelen zouden de maatschappelijke kost van hun gedrag moeten terugbetalen.
32 Tax policy Inheritance and registration taxes should be replaced by an annual property tax.

No explanation available

Fully agree 14/06/2019

No explanation available

Een goed fiscaal systeem is simpel en ontmoedigt fraude. Als we een vermogensbelasting invoeren, zouden we zes bestaande taksen kunnen afschaffen die het vermogen treffen.
33 Social security, Employment Reduce the protection of workers (eg the length of the notice period) would be a good solution to reduce unemployment.

No explanation available

Rather yes 14/06/2019

No explanation available

Ik ben solidair met de werklozen. Zij zijn het slachtoffer van onze starre arbeidsmarkt.
34 Immigration & integration The conditions for obtaining a residence permit must be still more severe.

No explanation available

Rather no 14/06/2019

No explanation available

De huidige immigratievoorwaarden zijn goed. Ik spreek daarbij niet over het verleden.
35 Society (others), Employment To increase the presence of women in leadership positions, new measures of positive discrimination in their favor should be set up.

No explanation available

Rather no 14/06/2019

No explanation available

De discriminerende maatregelen hebben veel negatieve effecten. De periode dat die maatregelen nodig waren, is voorbij.
36 Public management (others), Urban planning Urban planning licence should be granted automatically after two months, if the applicant has not received within that period a copy of a final decision.

No explanation available

Fully agree 14/06/2019

No explanation available

We moeten een einde maken aan het machtsmisbruik. Burgers raken hun rechten kwijt door de administratieve termijnen die zich op illegale wijze alsmaar verlengen. Het omgekeerde wordt echter niet getolereerd: als de burger te laat is, dan wordt hij daarop gewezen ...
37 Bioethics, Health Euthanasia should be extended to people suffering from dementia, who have made such a request before their illness.

No explanation available

Strongly disagree 14/06/2019

No explanation available

Euthanasie is een vorm van zelfmoord. Ik veroordeel zelfmoord.
38 Democracy, Budget and public finance Big economic and social projects, e.g. involving major investments, should be submitted to a public consultation.

No explanation available

Fully agree 14/06/2019

No explanation available

De geschiedenis toont aan dat corruptie vaak met grote investeringen gepaard gaat. Dat verklaart misschien de investeringsgekte van bepaalde beleidsmakers. De burger moet dus zeker worden geraadpleegd.
39 Tax policy The assets exceeding one million should be subject to a 'tax on millionaires'.

No explanation available

Rather no 14/06/2019

No explanation available

Ik ben voor een vermogensbelasting, maar alleen op het vermogen dat groter is dan één miljoen.
40 Mobility, Public institutions For major projects of national interest (eg RER), the federal government must have the power of enforcing its decisions to the Regions, Provinces and Municipalities.

No explanation available

Fully agree 14/06/2019

No explanation available

Het is erbarmelijk dat na 20 jaar het GEN in Brussel nog steeds niet operationeel is. De algemene bevriezing van grote projecten zal het verval van onze beschaving teweegbrengen.
41 Public institutions The territory of the Brussels-Capital region should be extended to the six municipalities "with facilities".

No explanation available

Fully agree 14/06/2019

No explanation available

Dat is een minimum. We hebben er geen baat bij Brussel te omklemmen. Brussel is immers één van onze belangrijkste troeven.
42 Democracy Belgium must establish binding referenda at population initiative.

No explanation available

Fully agree 14/06/2019

No explanation available

Zonder de volksraadpleging is democratie een hol begrip.
43 Sustainable development, Mobility, Tax policy The tax deduction must be abolished for company cars partly used for private purposes.

No explanation available

Fully agree 14/06/2019

No explanation available

Die fiscale aftrek is een stimulans voor vervuilende consumptie. Het is een schoolvoorbeeld van een gecompliceerd belastingstelsel en een onproductieve bureaucratie.
44 Poverty, Tax policy The taxation of less than 1000 euros/month incomes must be suppressed (even if it must be compensated with other taxes).

No explanation available

Rather yes 14/06/2019

No explanation available

Dat is een eenvoudige en correcte vorm van progressieve belastingheffing.
45 Foreign policy & European integration Europe should be split into two parts, so that countries like Belgium could join economically strong countries seeking closer and reinforced cooperation.

No explanation available

Rather yes 14/06/2019

No explanation available

Een Europa met twee versnellingen biedt de lidstaten een grotere vrijheid om de integratie te versterken, zonder door de dwarse staten te worden verhinderd.
46 Budget and public finance Public debt should only be used for investments (buildings, infrastructure) and not for the day-to-day costs of running public services.

No explanation available

Fully agree 14/06/2019

No explanation available

We moeten de staatsschuld verminderen, want zij maakt de staat en de enorme interestkosten kwetsbaar. De staatsschuld doet de interestvoeten stijgen: dat is een geschenk aan de kapitalisten.
47 Culture & sport Public resources should be granted priorily to sport for all, even if fewer Olympic medals should then be expected for the elite athletes.

No explanation available

Rather yes 14/06/2019

No explanation available

Ik ben er niet erg voor te vinden dat de staat professionele atleten betaalt. Olympische medailles dragen niet tot ons welzijn bij. Als de privésector wil subsidiëren, dan is dat zijn zaak.
48 Democracy Places in the electoral lists should no longer be taken into account ; the only criterion should be votes for the candidates themselves.

No explanation available

Fully agree 14/06/2019 Yes

No explanation available

De partij beslist wie op de lijst staat. De burger beslist wie verkozen wordt.
49 Social security, Immigration & integration Welfare benefits to immigrants should depend on their successful completion of an integration programme, more demanding than presently.

No explanation available

Rather yes 14/06/2019

No explanation available

Het is vrij logisch dat uitkeringen aan voorwaarden worden onderworpen. Wel is het van essentieel belang dat immigranten de moeite doen om zich te integreren.
50 Sustainable development, Mobility, Urban planning To reduce noise, airfreight activities should be moved away from the big cities airports.

No explanation available

Rather yes 14/06/2019

No explanation available

De economische activiteit die we aan de ene kant verliezen, winnen we aan de andere.
51 Bioethics, Religion Doctors should always be able to invoke the conscience clause and refuse their cooperation to a medical procedure that is opposed to their beliefs.

No explanation available

Fully agree 14/06/2019

No explanation available

Een tolerante maatschappij moet de morele principes van de mensen respecteren, zolang die met de openbare orde verenigbaar zijn.
52 Public institutions, Saving money & anti-fraud policy The 19 communes of Brussels should be merged into one.

No explanation available

Fully agree 14/06/2019

No explanation available

Brussel heeft het ingewikkeldste regeringssysteem ter wereld. De prijs van al die structuren is buitensporig.
53 Justice, Security The State must be able to monitor, even without proven suspicion, private communications (telephone, GSM and internet).

No explanation available

Rather yes 14/06/2019

No explanation available

Aangezien ik niets te verbergen heb, heb ik er geen problemen mee om in de gaten te worden gehouden (volgens strikte regels). Dat is de prijs die we moeten betalen voor onze veiligheid en opdat rechtvaardigheid zou geschieden.
54 Sustainable development Environmental standards should be more stringent, even if it means higher prices for consumers.

No explanation available

Rather no 14/06/2019

No explanation available

De regels zijn in het algemeen al zeer streng. Laten we een overdaad vermijden.
55 Public management (others), Justice, Saving money & anti-fraud policy Any person who, in good faith, reports crimes to the authority must be protected.

No explanation available

Fully agree 14/06/2019

No explanation available

We moeten eerder de klokkenluiders dan de corrupte mensen beschermen.
56 Health, Social security The health mutual insurance should not cover more than the price of the less expensive drug.

No explanation available

Fully agree 14/06/2019

No explanation available

Concurrentie tussen farmaceutische bedrijven moet mogelijk zijn.
57 Health, Public management (others), Saving money & anti-fraud policy Sanctions against doctors providing medical certificates of convenience should be strengthened.

No explanation available

Fully agree 14/06/2019

No explanation available

Valse attesten brengen een rampzalige, sociale kost met zich mee.
58 Mobility, Security Speed limits of 30 km/h should only be enforced in dangerous places.

No explanation available

Fully agree 14/06/2019

No explanation available

De straat is voor de auto's, de voetpaden voor de voetgangers. We moeten ook de auto's respecteren ...
59 Poverty, Social security, Public management (others) People with low-income should be granted housing vouchers, instead of developping social housing.

No explanation available

Fully agree 14/06/2019

No explanation available

Woningbeheer is niet de taak van de overheid. Dat doet de privésector efficiënter. De staat moet de gezondheid van de woning controleren en erop toezien dat de huisvestingcheques correct worden verdeeld.
60 Foreign policy & European integration, Budget and public finance Member States in financial difficulty should benefit from a European solidarity through "Eurobonds" at low interest rates.

No explanation available

Rather no 14/06/2019

No explanation available

Europa heeft geen cadeautjes uit te delen aan de kortzichtige staten die hun schulden hebben doen groeien.
61 Professional training Companies should spend a legal minimum for staff training, in proportion to their turnover and profits.

No explanation available

Rather yes 14/06/2019

No explanation available

62 Social security, Family Family allowances should be replaced by wages to the parent who stays at home.

No explanation available

Rather yes 14/06/2019

No explanation available

Het voordeel van die vergoeding is dat ze de sociale zekerheid verbetert van de ouder die zijn baan in functie van de kinderen opgeeft.
63 Education, Saving money & anti-fraud policy After their compulsory schooling, a student who has failed should pay the actual cost of his further studies.

No explanation available

Fully agree 14/06/2019

No explanation available

Onderwijs betekent niet dat we jongeren met diploma's moeten overstelpen. Belangrijker is het dat we hen via het onderwijs verantwoordelijkheid bijbrengen.
64 Foreign policy & European integration, Economy (others), Employment A harmonization of minimum wages across Europe is necessary.

No explanation available

Rather yes 14/06/2019

No explanation available

Dat proces is soms moeilijk overeen te stemmen met de soevereiniteit van de staten.
65 Foreign policy & European integration, Economy (others) Belgium would do well to leave the eurozone.

No explanation available

Strongly disagree 14/06/2019

No explanation available

Een land dat zo klein is als het onze zou gek zijn om niet op de Europese integratie in te zetten.
66 Foreign policy & European integration, Democracy The European Parliament should have the right to make any legislative proposal, without relying on a monopoly of initiative of other institutions.

No explanation available

Rather yes 14/06/2019

No explanation available

Momenteel lijkt het Europees Parlement wel een beetje op een circus. De vraag is of we een democratie op Europees niveau willen.
68 Foreign policy & European integration, Economy (others) European authorities should harmonize technical standards in order to facilitate the exchange of goods and services across Europe (eg the standardization of chargers for electronic devices).

No explanation available

Fully agree 14/06/2019

No explanation available

69 Democracy, Public institutions The electoral system should allow bilingual lists to run for the Brussels Parliament.

No explanation available

Rather yes 14/06/2019

No explanation available

Ik ben bewust dat hiermee de structurele evenwichtsoefening tussen de twee taalgemeenschappen moeilijker wordt.
70 Public institutions Reducing the powers of the Communities (in favor of the Regions or of the Federal) should increase the efficiency of Belgium.

No explanation available

I give no opinion 14/06/2019

No explanation available

71 Culture & sport, Education Learning a musical instrument or another artistic discipline should be part of the program of basic education.

No explanation available

Fully agree 14/06/2019

No explanation available

Door oefening worden de gevoeligheid en de zin voor zelfoverschrijding aangescherpt.
72 Foreign policy & European integration, Energy To ensure security of energy supply, Europe must prevent that more than a third of our natural gas consumption should come from the same origin or should transit through the same country.

No explanation available

Fully agree 14/06/2019

No explanation available

We mogen niet op één paard wedden.
73 Bioethics, Family, Education Schools should present the different sexual orientations in a neutral way, without judgement .

No explanation available

Rather no 14/06/2019

No explanation available

Dat is een belangrijke, filosofische keuze die niet door de overheid moet worden opgelegd. Scholen moeten zich kunnen profileren.
74 Society (others), Health Smoking prohibition should be relaxed in the restaurant sector.

No explanation available

Fully agree 14/06/2019

No explanation available

Leve de vrijheid! Als rokers een koffie onder rokers willen drinken, waarom zouden we hen dan tegenhouden?
75 Bioethics, Health The costs of abortion must be covered by the health mutual insurance.

No explanation available

Strongly disagree 14/06/2019

No explanation available

De mutualiteit helpt mensen met ziektekosten. Zwangerschap is echter geen ziekte. Veel burgers keuren abortus af en worden daarenboven gedwongen om dat met hun belastinggeld te financieren.
76 Society (others), Bioethics, Health, Security Personal use of soft drugs should be punished.

Sedert een ministeriële richtlijn uit februari 2005 is het een volwassene enkel toegestaan 3 g cannabis op zich te hebben voor persoonlijk gebruik. Elke andere vorm van bezit en/of verbruik is verboden in België. Ze verbiedt minderjarige zowel cannabis als andere drugs in bezit te hebben of te gebruiken, ongeacht de hoeveelheid en de omstandigheden.

Fully agree 14/06/2019

No explanation available

Verslaving ligt aan de basis van misdadige praktijken die vaak in handen zijn van de maffia. Afhankelijke personen verliezen de controle over hun gedrag en zullen uiteindelijk bedelen of geld stelen om in hun consumptie te voorzien.
78 Bioethics, Family, Religion It is good that homosexual couple are allowed to adopt children.

No explanation available

Rather no 14/06/2019

No explanation available

Topic Question Answer Date of answer Vote in parliament Personal comment Personal link
 • Question N° 3 related to the item

  Turkey may join the European Union.

 • The politician answered: Strongly disagree , on 14/06/2019
 • His short comment:

  Turkije heeft niet dezelfde historische en culturele achtergrond als de rest van Europa.

 • Question N° 6 related to the item

  Islam can be assimilated in Belgium today.

 • The politician answered: Rather no , on 14/06/2019
 • His short comment:

  De islamitische bevolking zal zich nooit integreren. Het is pas wanneer zij de meerderheid gaat vormen, dat een verandering van discours noodzakelijk wordt.

 • Question N° 17 related to the item

  To translate

 • The politician answered: Rather no , on 14/06/2019
 • His short comment:

  Dat de staat dat wilt doen in overheidsscholen, deert me niet, maar de andere moet ze de keuze geven. Eventueel kan een klein quotum wel worden opgelegd.

 • Question N° 65 related to the item

  Belgium would do well to leave the eurozone.

 • The politician answered: Strongly disagree , on 14/06/2019
 • His short comment:

  Een land dat zo klein is als het onze zou gek zijn om niet op de Europese integratie in te zetten.

 • Question N° 75 related to the item

  The costs of abortion must be covered by the health mutual insurance.

 • The politician answered: Strongly disagree , on 14/06/2019
 • His short comment:

  De mutualiteit helpt mensen met ziektekosten. Zwangerschap is echter geen ziekte. Veel burgers keuren abortus af en worden daarenboven gedwongen om dat met hun belastinggeld te financieren.